Posted by: ingjerdschou | July 5, 2012

Sykkelsatsing!

– Det er på høy tid å trå til i sykkelsatsingen, sier Høyres Ingjerd Schou. Hun sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og har merket seg at det er flere miljøer som ønsker seg flere og bedre sykkelveier.

Vi etterlyser en vilje til bruk av de virkemidlene som faktisk fungerer. Det er å gi stabil og forutsigbar finansiering gjennom en belønningsordning for sykkelveier.

Høyre vil gjøre det enklere for kommuner å bygge gang- og sykkelveier, hovedsakelig ved å opprette en egen belønningsordning til dette formålet. Belønningsordningen er tenkt forvaltet av Samferdselsdepartementet, og skal bevilge penger til de kommuner- og fylkeskommuner som kan vise til konkrete handlingsplaner for å gjøre sykkelen mer attraktiv.

– Dette vil være et tiltak som faktisk virker. Vi foreslo en belønning for gang- og sykkelveier i forbindelse med statsbudsjettet, men dette ble stemt ned av de rødgrønne. Høyre står klare med foten på sykkelpedalen, men de rødgrønne trykker på bremsen, avslutter Schou.

Det er behov for et stort løft i den statlige finansiering av kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier i norske byer. I dag eksisterer det en belønningsordning for kollektivtrafikk, men denne forvaltes feil av den rødgrønne regjeringen. For eksempel blir Oslo ikke tildelt noen belønningsmidler i dag, til tross for at trafikkutfordringene er store.

Høyre vil i sommer starte arbeidet med å lage en forpliktende strategi for gang og sykkelveier.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: