Posted by: ingjerdschou | June 12, 2012

Bremseklossene i Arbeiderpartiet

Det er Høyre som sitter med nøkkelen til en smartere satsing på samferdsel. Arbeiderpartiet er en bremsekloss for fornying og regjeringen gjør sitt beste for å skrinlegge alle forsøk og forslag om nytenking i samferdselssektoren.

Stortingsrepresentant Irene Johansen fra Arbeiderpartiet skriver i et leserinnlegg her i avisen at hun nå synes det er en god idé med prosjektfinansiering og nyorganisering av samferdselssektoren. Vi vil gjerne ønske velkommen etter, men bemerke at om Ap og Irene Johansen hadde stemt for forslagene hun nå lanserer, ville vi hatt dette på plass for 7 år siden .
Det står imidlertid igjen å se om Irene Johansen har Ap med seg på sine forslag. Vi er ikke optimistiske.

Høyre mener at dagens organiseringsmodell på samferdselsområdet ikke er god nok. Den forrige borgerlige regjeringen tok grep, og begynte med smartere prosjektorganisering ved bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS). Tre veier ble bygget ved bruk av OPS. Det største prosjektet var den moderne firefelts motorveien mellom Kristiansand og Grimstad. Prosjektet ble ferdigstilt i rekordfart, og gir i dag trygg og god vei for tusenvis av bilister. Byggemetoden er fornuftig og gir ganske enkelt mer vei igjen for pengene.

Det første den rødgrønne regjeringen gjorde da den fikk makten, var å legge alle slike fornyingsprosjekter ned i en skuff. Arbeiderpartiet ønsket å fortsette med klattvise utbygginger og årlige bevilgninger over statsbudsjettet – og det har de holdt på med siden 2005. Nå prøver de å gi oss et inntrykk av at de har snudd. Johansen viser i innlegget sitt til en rapport fra Vista Analyse som heter ”Finansiering, effektivitet og styring – Alternative finansierings- og organisasjonsformer for transportinfrastruktur”. Johansen kan ikke har lest den spesielt godt, for den gir full støtte til bruk av OPS – som er Høyres foretrukne organiseringsmetode. I Stortinget har den borgerlige opposisjonen gang på gang foreslått å bruke de nettopp de metodene som Aps Johansen snakker så varmt om. Ap sørger for å stemme dem ned gang etter gang. Det kommer de også til å gjøre 15. juni, når Høyres forslag om bedre organisering av tre prosjekter blir behandlet i Stortinget.

Arbeiderpartiets forkjærlighet til eldgamle løsninger i transportsektoren er ikke trygg økonomisk styring. Det er snarere sløsing med fellesskapets midler. Høyre mener tiden er overmoden for nye ideer og bedre løsninger på samferdselsområdet. Det arbeidet vi påbegynte i regjering mellom 2001-2005, dessverre fikk vi ikke rullført arbeidet, men vi er klar til å fortsette i 2013.

Øyvind Halleraker, stortingsrepresentant og transportpolitisk talsmann Høyre
Ingjerd Schou, stortingsrepresentant for Østfold

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: