Posted by: ingjerdschou | February 7, 2012

Samhandlingsreformens usikkerhet

Arbeiderpartiets Wenche Olsen påstår i Østfold avisene i februar 2012 at jeg og Høyre har svartmalt samhandlingsreformen. Det er ikke riktig.

Samhandlingsreformen har stort potensial, setter fokus på riktige problemer og stimulerer kommunene til å tenke nytt.
Men ved å skape økonomisk usikkerhet for kommunene risikerer regjeringen å stagge utviklingen.
Det kan i verste fall gå utover pasientene.
Det er ikke rart Olsen går langt for å forsvare Samhandlingsreformen med hals og hode.
For det virker ikke som hun har skjønt hva kritikken av den handler om.

Internasjonal forskning viser at en sterk primærhelsetjeneste er bra for folkets helse.
Vi kan lykkes med å hindre at folk trenger sykehusene.
Det gir bedre helse, mer velferd og er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

For Høyre er det viktig at en større del av veksten i helsesektoren fremover kommer i kommunene, slik at man hjelper folk der de bor.
Gode lokale tiltak i kommunene som skaper bedre samarbeid mellom sykehjem og sykehus, fastleger og andre institusjoner,
sørger for bedre forebygging av helseproblemer og rask oppfølgning av syke, er målet vårt.

Olsen ser ut til å tro at dette er noe Høyre har vært i mot. Da må hun ha sovet i timen.
Tvert i mot, det Høyre har vært kritiske til har vært at kommunene ikke får penger direkte til dette.
I stedet får de en enorm regning fra sykehusene.
Nå skal kommunene betale for en del sykehusinnleggelser, med den teoretiske muligheten for å spare penger dersom de forebygges.

Det er lettere sagt enn gjort. For det første er det alltid usikkerhet knyttet til innleggelser.
Det er ikke alltid mulig å vite når man blir syk.
For det andre er det ikke lett å vite hvordan man forebygger. Vi burde hatt noen testkommuner, slik Høyre, foreslo uten økonomisk risiko.

Like viktig: forebygging tar tid. Om kommunene skal investere i et godt forebyggende tiltak kommer kostnaden straks.
Gevinsten kommer langt frem.
Det er ikke alle kommuner som har en kommuneøkonomi som tillater dette.

Olsen har helt rett i at mange kommuner er godt i gang. Intet gleder mer!
Mange av dem er Høyre-styrte. Problemet er det økonomiske finansieringssystemet.
Olsen hopper over det, selv om dette er den mest radikale omleggingen i Samhandlingsreformen.

Wenche Olsen har ingen grunn til å si at jeg eller Høyre svartmaler.
Jeg tror mange kommuner vil være kreative, og komme opp med gode og fornuftige løsninger, som vil sikre bedre samhandling.
Reformen har virket i under en måned. Fra 1.1.2012 ble reformen innført, det kan ikke kommunene gjøre noe med, og det vet de.
De tilpasser seg. Vi er ikke i nærheten av å se effektene.
Jeg koster gjerne på meg litt optimisme, og tror kommunene vil få til mye.

Problemet Olsen ikke tar opp, er at regjeringens kompliserte økonomiske system gjør det vanskeligere for kommunene å nå disse målene.
De gir kommunene mer økonomisk usikkerhet, som kan hindre fleksibilitet, vilje til å satse og i verste fall sørge for gale prioriteringer som går utover sårbare pasienter.
At Ap ikke har skjønt at dette er kritikken, fra Høyre og andre, bør bekymre litt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: