Posted by: ingjerdschou | January 4, 2012

Samhandlingsreformens møte med virkeligheten ute i kommunene!

1.1.2012 trådte samhandlingsreformen i kraft. En retning Høyre og jeg er enige i. Imidlertid ikke i verken form eller prioritering.
Det skal bli bedre for oss alle. Mer sømløst. Du skal som pasient ikke kastes mellom hjem, sykehjem eller sykehus.
Eksperimentet er i gang.
19. desember fikk mange kommuner i vårt område brev fra helseministeren om forutsetning for 2012.
Mange var spente og forhåpningsfulle, særlig til summen penger.
For 2 valgte kommuner; Våler og Hvaler er drøye 4 mill kroner pr år stilt til disposisjon.
Ansvaret for folks livsstil og helse er tildelt og fordelt til kommunene!
Da skal færre bli innlagt på sykehus. I større grad skal du både heles og dø hjemme.
Kommunene på sin side erfarer at det meste av pengene er bundet opp og skal sendes tilbake til sykehusene.
Ikke vet kommunene hvem som ligger på sykehus, hva som feiles, hvordan de skal eller kan tilrettelegge.
Og noen hundre tusen er tilbake for å bygge opp den lubne buffer som skal være der for å ta deg imot.
Dette er roller og oppgaver de fleste kommuner ikke har hatt eller tatt tidligere.
En oppbygging av tjenester som krever utbygd informasjonsteknologi slik at alle aktører lett kan snakke sammen, samt oppbygging av faglig kompetanse som ikke finnes i kommunen.
Det er samordningsproblemer når mange nivåer skal forenes. En gammel erkjennelse fra mange land.

Høyre mener at denne reformen heller burde vokse fra kommunene. Pasientene må få et bedre tilbud i kommunene, før man bygger ned tilbudet i sykehusene.
Vi er redd at både pasienter og kommuner kommer i skvis.
Høyre vil advare mot at dette blir en ny NAV reform, som er presset gjennom ovenfra og ned.
Vi burde gradvis bygge opp tilbudet i kommunene gjennom frie og øremerkede midler, ikke straffe kommunene med avgifter hvis innbyggerne bruker sykehuset.
Da kan kommunene bli presset til å gi et uforsvarlig tilbud til pasienter som skulle ha vært på sykehus.

Høyre mener at Samhandlingsreformen burde og må bli kommunenes reform, ikke et prestisjeprosjekt for staten.
Derfor må staten legge til rette for at kommunene sammen med sykehusene lokalt får utvikle ulike løsninger som passer for de lokale forholdene.
Staten må bidra gjennom penger til samhandling og en forsøkslov som hindrer formelle grenser.
Kommunene har store utfordringer allerede i dag.
Vi må derfor bidra til å styrke kommunene slik at de kan bygge opp fagkompetanse. Dette må gjøres målrettet og med øremerkede midler.

Høyre mener regjeringens oppfølging av Samhandlingsreformen svekker pasientrollen og kvalitet og kompetanse i kommunehelsetjenesten
Vi har advart Regjeringen mot å haste gjennomføre reformen, og overlate ansvar til kommunene som de ikke er klare for.

Vi har, som flere andre fagfolk, påpekt at det er tvilsomt at kommunal medfinansiering kan redusere det reelle behovet for sykehustjenester mye – det blir ikke redusert press på sykehusene, det blir byråkratisk at pengene må innom kommunene og så tilbake, og det kan gi usikkerhet i kommuneøkonomien.
Det er sykehusene som skal stille kommunen økonomisk til ansvar for at det er et omsorgstilbud i hjemkommunene til deg når du er ferdigbehandlet på sykehusene, eller utskrivningsklar som ofte er terminologien. Dvs at du kan reise og få resten av behandling og sykepleie ute i kommunen.
Skjer ikke det må kommunene betale sykehusene for hvert døgn som går uten at du som utskrivningsklar er kommet hjem.
Det er det både Hvaler og Våler er stilt i utsikt.
Kommunene blir stimulert til å etablere tilbud, men akk for penger de ikke har.
For Hvaler og Våler har de allerede går til sykehusene i ”straffeeksersisen” – noen får hundre tusen tilbake rekker ikke en gang til den ekstra sykepleieren kommunene ville ha styrket med.

Store penger skal overføres fra sykehus til kommune. Vi er stilt i utsikt et gigantisk eksperiment hvor resultatet for så vel pasienter og helsevesen er usikre.
Forventningene fra folk er at dette fungerer fra dag 1, men regjeringen mener at dette er noe som skal skje i prosess over tid.
Det er det som kalles ekte skvis.
Svarteper er på vandring.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: