Posted by: ingjerdschou | December 20, 2011

En mer moderne jernbane med Høyre

Selv om mye går bra i Norge, er vi nødt til å ruste oss for større utfordringer fremover. Høyre vil trygge den norske velferden ved å satse mer på kunnskap og konkurransekraft. For å løfte Norge inn i fremtiden, trenger vi en mer moderne jernbane. Det får vi ikke med Arbeiderpartiets politikk.

I et innlegg i Fredrikstad Blad 20.12.11 hevder Arbeiderpartiets Irene Johansen at Høyre snakker Norge ned. Det er ikke riktig. Vi i Høyre ønsker å ha en god og saklig debatt om Norges konkurransekraft slik at vi i fellesskap kan finne de gode løsningene for fremtiden.

Jeg registrerer at presisjonsnivået på regjeringspartienes leserinnlegg synker i takt med regjeringens fallende oppslutning. I sitt innlegg hevder Johansen at Høyre har kuttet i vedlikeholdsbudsjettet til jernbanen. Det er feil. Hadde hun tatt seg bryet med å lese vårt utmerkede alternative statsbudsjett, ville hun ha lagt merke til at vi faktisk foreslår å opprette et vedlikeholdsfond på 50 mrd. kroner. Avkastningen fra dette fondet vil kunne gi 2 mrd. kroner til vedlikehold av vei og jernbane. Samlet styrker vi altså satsingen på jernbane.

Standardløsningen for en sosialdemokrat som Johansen er å kaste penger på problemet. Men penger er ikke alt. Dersom vi skal bygge et moderne jernbanesystem tilpasset behovet de neste hundre år, er det helt nødvendig å bruke smartere metoder. Høyre har løsningene klare. Vi vil for eksempel organisere Jernbaneverket i to selskap, der den ene delen skal drive eiendommer, stasjoner og jernbanenett og den andre delen skal være en tilsynsmyndighet. Resultatet vil bli et mer effektivt jernbanesystem, der vi i større grad vil få muligheter til å gjennomføre helhetlige utbygginger.

Vi vil åpne for å konkurranseutsette flere togstrekninger. En veloverveid konkurranseutsetting vil gi oss alle bedre kvalitet på togreisene og et mer mangfoldig jernbanemiljø her i Norge. NSBs monopol gjør at togpassasjerene får et dårligere tilbud enn de faktisk fortjener. I 2004 ble Gjøvikbanen konkurranseutsatt, og erfaringene var meget positive. Vi fikk et bedre togtilbud, uten at dette gikk ut over de ansattes arbeidsvilkår.

Vi trenger mer langsiktig planlegging, mer helhetlig utbygging, mer forutsigbar finansiering og bedre kvalitet i jernbanetilbudet. Problemet er at regjeringspartiene konsekvent stemmer ned alle våre moderniseringsforslag i Stortinget.

Det er nødvendig med en fremoverlent holdning når den norske skuten nå går inn i urolige farvann. Hver gang Høyre påpeker hvilke utfordringer Norge nå står ovenfor, blir Arbeiderpartiets politikere fornærmet og indignert og mener vi snakker landet ned. Tallenes tale er imidlertid klar. Regjeringens egen statistikk viser at Norge har tapt konkurranseevne siden 2005 på grunn av et stadig høyere kostnadsnivå og fallende vekst i produktiviteten. Hovedproblemet i dag er at den rødgrønne regjeringen bruker pengene helt på tvers av handlingsregelens intensjoner. Da den ble vedtatt i 2001, skulle oljepengene gå til vekstfremmende skatteletter, forskning, utdanning og infrastruktur. Under rødgrønt styre har kun 1 av 10 oljekroner gått til dette formålet. Siden 2005 har det økonomiske handlingsrommet til staten økt med 260 mrd. kroner på grunn av oljepenger. Hadde regjeringen fulgt intensjonene bak handlingsregelen ville vi nå hatt et jernbanebudsjett som hadde vært mye større enn det vi har i dag. Sist gang Høyre satt i regjering brukte vi 9 av 10 kroner på vekstfremmende skatteletter, forskning, utdanning og infrastruktur. Norsk jernbane må bli en konkurransefordel, ikke konkurranseulempe. Da trenger vi mer høyrepolitikk – ikke mindre.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: