Posted by: ingjerdschou | November 25, 2011

Slipp kommunene fri. Etabler en fri og uavhengig rettsinstans!

I Moss, bruker Fylkesmannen tid og energi på å forlange riving av en lavvo og en gapahuk som brukes av rundt 100 aktive speidere fordi de utgjør en betydelig bygningsmasse i området og lavvoens fasong bryter med den lokale byggeskikken.

25.11.2011 kl. 09.38 Skriv ut Er det slik å forstå at en mer eller mindre vaklevoren og firkantet trehytte ville vært å foretrekke fordi firkanter er mer i tråd med lokal byggeskikk enn trekanter?!

Fylkesmannen finner selvfølgelig ingen støtte for riving hos de lokale kreftene. Grunneieren ønsker å beholde dem. Speidergruppen ønsker å beholde dem. Bystyret i Moss ønsker å beholde dem. Det er altså likevel ikke nok for Fylkesmannen. Saken ble sendt til Direktoratet for Naturforvaltning. De ga speiderne medhold.

Direktoratet måtte sende folk på befaring for å bli i stand til å fatte en avgjørelse. Denne saken burde aldri kommet lengre enn til avgjørelse i bystyret. Aldri til Fylkesmannen, ei heller til en domstol.

Men, denne saken er ikke eneste. Det er nok å nevne tvister om arealplanlegging, overprøving av kommunestyrene når de gir en lokal butikk driver anledning til å ha søndagsåpent i sommerhalvåret og mange flere.

Høyre foreslår å opprette en uavhengig rettsinstans som med bindende virkning kan løse konkrete tvister mellom kommune og stat i forvaltningssaker. Målet er å unngå at staten har siste ordet i konfliktsaker hvor den megler, slik som i dag.

– Statsråder fra Høyre vil i fremtiden kunne oppleve å trekkes foran lokaldemokratidomstolen, av ordførere fra Høyre, og de kan oppleve å tape. Den dagen gleder jeg meg til. Da har han eller hun vunnet en viktig seier for lokaldemokratiet. Høyre har et ønske om å ordne opp i uryddigheter i dagens praksis, hvor kommunene tvinges til å rette seg etter regler som ikke har en juridisk basis, men som er byråkratiske konstruksjoner. En domstol vil kreve juridisk hjemmel, og vil derfor gjøre slutt på tvilsom praksis.

Ordningen vil oppmuntre kommuner til å utfordre staten, hvis de mener de har jussen på sin side.

Å styrke kommunenes selvtillit på at de har rett til å styre over seg selv er viktig. Høyre ber kommunalminister Navarsete avkare tre sentrale spørsmål for det lokale selvstyret:

1. Vil helt konkrete oppgaver overføres til kommunene?

2. Vil ordningen med inngrepsfrie naturområder avvikles?

3. Vil det etableres en uavhengig rettsinstans som med bindende virkning kan løse tvister mellom stat og kommune?

De borgerlige partiene er enige om at lokalpolitikerne kan ta mer ansvar, og bør få mer mak. Etter valget 2013 vil det være en reell styrking av det lokale selvstyret.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: