Posted by: ingjerdschou | November 22, 2011

Statsbudsjettet 2012

Gratulerer med valget til alle våre folkevalgte for Høyre i Østfold. Godt jobbet! I alle kommuner har Høyre hatt fremgang.
Det forplikter oss i kommunepolitikken. En forpliktelse som gjør at Høyre er gjenkjennelig. Og viser frem det alternativet vi har og er.

De neste 2 årene skal Høyre og jeg på Stortinget nå forberede oss på og legge ytterligere grunnlag for å ta over i Regjerings lokalene om 2 år. Vi skal fortsette å fornye – og synliggjøre vårt alternativ – og forskjellen til andre. Men først og fremst skal vi vise at vi har en politikk for å skape det moderne Norge. En politikk hvor det inviteres til å skape nye arbeidsplasser og trygge det velferdssamfunnet vi kjenner.

Viktigst er kunnskap i skolen, kvalitet i omsorgen, trygge lokalsamfunn og flere, bedre og tryggere veier og infrastruktur.
Altså ingen hvile før vi igjen setter fart mot neste mål, 2013..

Hver dag – i ulike saker skal vi vise dette. Det er i møte med den enkelte at vår politikk er oppe til eksamen.
Høyre har bevisst snakket mye også om politiske saker som tradisjonelt ikke er blitt oppfattet som våre sterkeste. Det har vi gjort fordi velgerne skal føle seg trygge på at Høyre er et parti med engasjement og politiske svar på alle viktige samfunnsområder.

Vi har fornyet politikken og vist engasjement på nye områder. Det skal vi fortsette med. Og det har velgerne belønnet oss for. Nå skal vi i fellesskap som folkevalgte bruke det gode resultatet i lokalvalget til å sette vår politikk ut i livet.
Arbeidet med statsbudsjettet er godt i gang. Mange har banket på Stortinget sin dør for å gi ytringer og legge igjen skriv i utallige høringer. Østfold som det viktige, strategiske område vi er for hele landet har mange forhold, særlig innen infrastruktur som skal følges opp. Det meste er nedfelt i vårt program for denne stortingsperioden. Er du i tvil om alt er husket, ikke nøl med å ta kontakt!.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: