Posted by: ingjerdschou | August 2, 2011

Hva kan vi gjøre?

Hei – og god kveld! Tillater meg å sende denne kronikken som jeg virkelig håper at dere finner plass til!

mvh

Ingjerd schou

Rekordstor valgdeltakelse og mange nye unge folkevalgte ved kommune-og fylkestingsvalget i Østfold i september er hvordan vi alle kan hedre de skadde og drepte på Utøya og i Oslo.

Terroren som rammet 22. juli var så grusom at vi har problemer med å ta det inn over oss. Nummenheten og sorgen har tatt godt tak!

Det er viktig nå å ta seg tid til å sørge sammen med de pårørende og de som er berørt. De trenger alle vår hjelp og omtanke.

Hele landet viser en enorm hjertevarme og engasjement. Mitt i det som er vanligvis er en stille feriemåned har folk stilt opp i ti tusener for å delta i tog og andre verdige markeringer.

De som selv var til stede på Utøya sier at dette varmer mer enn de som stiller opp kan forstå.

Terror har alltid som mål å skremme. Det er nettopp det ordet betyr. Jeg har alltid speidet. Det blir ikke mindre etter dette!

Målet om frykt er det samme om det utføres av en enkeltperson som har bygget seg sitt eget politiske univers, eller om det er en gruppe som står bak.

At folk ikke lar seg skremme, men like etter stiller opp – tett i tett i alle landets byer og tettsteder viser oss at vi ikke lar terroristen vinne.

Terroren 22. juli hadde to helt klare mål; vårt etablerte maktsentrum og rekrutteringen av ungdom som engasjerer seg politisk i AUF.

Folk skulle miste tillit til de demokratiske institusjonene og ungdom skulle bli skremt fra å engasjere seg.

Statsminister Jens Stoltenberg har satt ord på det som vi alle følte måtte være vår reaksjon: ” Svaret på angrepet må være mer demokrati og mer åpenhet”.

Når noe så alvorlig rammer og vi ser mennesker bli drept og skadet, føler vi alle et behov for å gjøre noe.

I første omgang å lindre, trøste og hjelpe, i neste omgang hindre at noe tilsvarende skal skje igjen.

Hver en rose som blir løftet opp eller lagt ned, hvert lys som blir tent, hilsen som blir skrevet og klem som blir gitt er utrykk for det første.

Det neste følges opp ved at Regjeringen og alle partiene på Stortinget har bestemt at det skal nedsettes en 22. juli Kommisjon.

Den skal gi svar på hva som skjedde og gi oss lærdom som kan brukes for å hindre at det skjer igjen.

Terroristen skal dømmes i vårt rettsystem og få sin straff. Men i tillegg vil hver enkelt av oss også ha et behov for å gjøre noe.

Det viktigste vi kan gjøre er å følge statsministerens oppfordring; mer demokrati og mer åpenhet.

Norge har et godt velferdssamfunn og vi har et velfungerende demokrati. Men oppslutningen om valgene har sunket over lang tid.

Spesielt i lokalvalg og blant unge velgere. Den høyeste valgdeltakelsen ved lokalvalg etter krigen hadde vi i 1963 med 81 %.

Ved sist lokalvalg var deltakelsen 61,2 %. Det betyr at det største partiet i Norge ved valget i 2007 var hjemmesitterpartiet med en oppslutning på 38,8 %

Hva er årsaken? Mange som blir konfrontert med sitt manglende engasjement svarer; ”Det betyr ikke noe for meg og min stemme betyr ikke noe.”

Dette gjelder spesielt ungdom. Ved Stortingsvalget i 2005 var det bare 55 % av førstegangsvelgerne som deltok ved valget, mot 77 % i befolkningen generelt. Politisk engasjement og deltakelse i valg er selve demokratiets fundament. Hver enkels stemme er derfor avgjørende.

Vi må ikke la verken likegyldighet eller terror føre til at vi ikke bruker stemmeretten.

Et lyspunkt er at ungdomspartiene de siste årene hatt en økning i antall medlemmer og at partiene har blitt flinkere til å nominere unge kandidater til valg.

Vårt svar på terroren bør derfor være å slå valgdeltakelsesrekorden fra 1963.

Spesielt må ungdoms nedadgående valgdeltakelse snus til en kraftig vekst og vi bør alle bidra til å la ungdom bli folkevalgte gjennom å sette kryss ved navnene til de unge kandidatene.

På den måten vil vi gjøre 2011 generasjonen av nye folkevalgte til en fornyet kraft i det norske demokratiet.

Svar på mitt innledende spørsmål kan det være flere, men å delta i valget er noe vi alle kan gjøre.

Det vil gi varige resultater og det vil hedre de som ble skadet og måtte bøte med livet på Utøya og i Oslo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: