Posted by: ingjerdschou | June 15, 2011

Vinne og tape på like vilkår.

Lars Holene later i innlegget ”Lundeby tapte” i Smaalenene 19.5.11 til å tro at jeg mener det kun er pris markedet skal måles på. Da må nok markedsdefinisjonen skrives om for Holene.
Høyre er svært opptatt av konkurranse, og det er en fane vi holder høyt. For eksempel har vi i vårt alternative budsjett styrket både Konkurransetilsynet og Klagenemnda for offentlige innkjøp (KOFA).
Konkurranse er svært viktig for at offentlige innkjøp skal være gode og for at det offentliges penger skal brukes ”fornuftig”.

Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling.
Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.
Det er også f. eks viktig at utenlandske anbydere ikke mangler ”Svane merket”, ikke mangler ”EU-blomsten” og ikke mangler ISO 14001 sertifisering. Det må norske anbydere ha.

Samtidig mener vi det må være rom for en erkjennelse av at offentlige etater trenger å få hevet sin kompetanse, ikke bare hva de kan gjøre i henhold til regelverket, men også til hvordan etatens helhetlige innkjøpspolitikk bør være for å sikre samfunnsmessig viktige ønsker som mer innovasjon, leverandørutvikling mv.I Norge kjøper offentlig sektor inn varer og tjenester for rundt 400 mrd. kroner årlig. At offentlige innkjøp kan stimulere til blant annet innovasjon, er sentralt i politikkutformingen også i EU.
Jeg kjenner til at også næringslivet selv ønsker en mer helhetlig tilnærming til anbudssystemet, og i en slik tilnærming bør det også sies noe om hvordan små og mellomstore bedrifter i større grad kan komme i posisjon til å vinne anbud.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: