Posted by: ingjerdschou | June 8, 2011

Spørsmål nr. 1514 fra stortingsrepresentant Ingjerd Schou til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
Når vil trapper og glassflater være merket og andre mindre hindringer være fjernet i transportsektoren?

Svar:
Regjeringen har som mål at transportsektoren skal være universelt utformet innen 2025. Dette målet omfatter også mindre hindringer.

I møte i Samferdselsdepartementets Kontaktforum for universell utforming i kollektiv¬transporten som vi avholdt 27. april i år, tok Blindeforbundets representant opp forbundets bekymring for at tiltak som merking av trapper og glassflater, og gode skilt, overskygges av de store prosjektene. De etterlyste en sterkere, systematisk innsats for å rydde unna mindre hindringer, tiltak som koster lite og kan forebygge mange ulykker. De ønsker at transportsektoren skal sette seg klare mål med tidsfrister for dette arbeidet.

Vi ble enige om at saken settes på dagsorden i de sektorvise brukermedvirknings¬gruppene som ledes av henholdsvis Jernbaneverket, Vegdirektoratet og Avinor. I Toggruppa møter organisasjonene i tillegg representanter fra Flytoget og NSB. I brukermedvirkningsgruppene vil deltagerne diskutere hvordan arbeidet med kartlegging av status og utarbeidelse av tidfestede milepæler, best kan legges opp.

Jeg vil så få en redegjørelse for status i dette arbeidet i neste møte i Kontaktforumet, som vil bli avholdt til høsten.

Med hilsen

Magnhild Meltveit Kleppa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: