Posted by: ingjerdschou | May 27, 2011

Postdirektivet – hva er så galt med det?

Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet klapper begeistret over at Aps landsmøte med et knapt flertall ønsker å benytte reservasjonsretten mot å implementere EUs Postdirektiv. Et flertall hvor utenriks – og statsminister ikke inngår.
Hvorfor ønsker de det? Det skal ikke nektes for at SV og Sp nok gjerne vil benytte anledningen til å torpedere for politikk bare fordi det kommer fra EU. Slik tror de at de rammer EU og dermed EØS-avtalen.
Likevel, det er ikke det de sier.
Argumentasjonen går i stedet på at posten i Norge skal omdeles 6 dager i uken og at vi i vårt land må sikre oss en enhetspris på post, samt et selvfølgelig behov for å sikre norske arbeidsplasser.
Fra EU sin side er hensikten med postdirektivet er å skape felles rammebetingelser for alle postoperatører i det indre marked og sikre allmennheten landsdekkende tilbud av grunnleggende posttjenester av god kvalitet og til rimelige priser. Det antas at dette best kan oppnås gjennom at de tidligere nasjonale postverkene gis konkurranse fra andre aktører, samtidig som det settes krav til kvalitet på tjenesten.
Men hva står det egentlig som krav til den nasjonale postombæring i EUs postdirektiv?
Jo:”Minst en ombæring og innsamling av post (brev og pakker) minst fem dager i uken Posttjenestene skal ha økonomisk overkommelige takster
• Medlemslandene har mulighet til å kreve lik takst for enkeltforsendelser av for eksempel brev og pakker.
• Medlemslandene har mulighet til å gi statsstøtte eller annen støtte til postombæring i områder hvor det ikke er (kommersielt) lønnsomt å drive postombæring.”
Så langt jeg kan se er det ikke noe i direktivet som sier at Norge ikke kan ha 6 dagers postombæring. Det står minst 5 dager pr uke. Dernest står det ikke noe om forskjellig pris; det står at vi kan kreve lik takst for eks brev og pakker. Og hva er det som tilsier at arbeidstagere som bærer brev og pakker 50 gram?
Med andre ord er alle bekymringene til SV og SP grunnløse. Om de mener noe annet forventer jeg et svar hvor det siteres presist fra direktivet for å vise hva som gir grunn til bekymring.
I debatt i Stortinget tirsdag denne uken sa utenriksministeren at det kunne være mulig å komme i havn med forhandlinger med EU om Postdirektivet. I Stortingets spørretime onsdag sa statsråd Kleppa at Regjeringen hadde besluttet seg for å benytte reservasjonsretten uansett. Uten at det er klart hva vi reserverer oss mot.
Regjeringen må rydde i hva de egentlig mener. I dag hersker det full forvirring.
Det viktigste fremover blir likevel ikke at regjeringen blir enig med seg selv, men at regjeringen gjør det klart hva konsekvensene av å legge ned et veto mot direktivet blir. Da kan vi også ta stilling til spørsmålet om et veto mot trusler som ikke eksisterer er verdt konsekvensene.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: