Posted by: ingjerdschou | May 25, 2011

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til samferdselsministeren om etterlysning av ytelsesordning ref EU direktiv – jernbane

Hvorfor har Norge 8 år etter at ordningen ble pålagt ved forskrift, fortsatt ikke innført en ytelsesordning? Har statsråden en tidsplan for når en slik ytelsesordning kan ventes innført?

Begrunnelse:

EU-direktiv 2001/14 pålegger Norge å ha en ytelsesordning for jernbanesektoren, slik at den som forårsaker forsinkelser betaler for det, og den som blir skadelidende mottar erstatning.

Denne bestemmelsen er implementert i Norge gjennom fordelingsforskriftens §4-7, som trådte i kraft i 2003.

En slik ordning har vært etterlyst av togselskapene, og det er også etterlyst fra EUs side at Norge ikke etterlever direktiv 2001/14 fullt ut.
Det er 8 år etter at ordningen ble pålagt, fortsatt ikke gjennomført en ytelsesordning.
Hadde denne vært innført hadde vi sluppet “kaste ball spillet” mellom Regjeringen, Jernbaneverket og NSB.

Det er viktig at statsråden kommer opp med en tidsplan for når en slik ytelsesordning kan ventes innført.

Skriftlige spørsmål
Ingjerd Schou

Stortinget, 25. mai 2011

Stortingets president

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til samferdselsministeren:

Hvorfor har Norge 8 år etter at ordningen ble pålagt ved forskrift, fortsatt ikke innført en ytelsesordning? Har statsråden en tidsplan for når en slik ytelsesordning kan ventes innført?

Begrunnelse:

EU-direktiv 2001/14 pålegger Norge å ha en ytelsesordning for jernbanesektoren, slik at den som forårsaker forsinkelser betaler for det, og den som blir skadelidende mottar erstatning.

Denne bestemmelsen er implementert i Norge gjennom fordelingsforskriftens §4-7, som trådte i kraft i 2003.

En slik ordning har vært etterlyst av togselskapene, og det er også etterlyst fra EUs side at Norge ikke etterlever direktiv 2001/14 fullt ut.
Det er 8 år etter at ordningen ble pålagt, fortsatt ikke gjennomført en ytelsesordning.
Hadde denne vært innført hadde vi sluppet “kaste ball spillet” mellom Regjeringen, Jernbaneverket og NSB.

Det er viktig at statsråden kommer opp med en tidsplan for når en slik ytelsesordning kan ventes innført.

Skriftlige spørsmål
Ingjerd Schou

Skr Ingjerd Schou

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: