Posted by: ingjerdschou | May 19, 2011

Har med interesse lest historien i Aftenposten om ”slik kranglet politikerne seg frem til dårligere veier….……”

Siden dette er min E 18 stamvei – forbi Spydeberg – og hovedveien/stamveien til og fra Europa, Stockholm og Baltikum leste jeg denne med interesse.

Som lokalpolitiker, fylkestingspolitiker og nå i transportkomiteen har jeg vært opptatt av at stamveier – etter at de er definert som det – skal være 4-felts. Dette er veier for fremtiden og utgjør ryggraden for langdistanser og næringsliv – og selv om trafikkmengden på plan tidspunktet ikke er fullt oppfylt er dette nødvendige krav til stamveier.
E 18 er en slik trase – til og fra Europa.

For 2 år og 4 år siden ga dette under valgkampen på nytt oppslag og tema i Smaalenene avis.
Selv lokale ordfører representanter for Sp bl a. holdt hardnakket på at regjeringen nok visste best og ville ta de nødvendige skritt for å ta høyde for bredere vei og doble tuneller. Til tross for at trafikkmengden / antall biler passert i døgnet er oppnådd ref Eu standard – så har ikke regjeringen evnet å snu.

I tillegg må det være et poeng at type trafikk er et stort poeng – dette er ikke bare ”kjerketrafikk” – langtransportene til og fra landet utgjør en stor og økende mengde. I dette område er det ikke mulig med verken å bringe gods fra vei til bane eller kjøl. Veien er det eneste.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: