Posted by: ingjerdschou | May 18, 2011

Mistet Vinmonopol-oppdraget

Publisert: 16.05.2011
Lundeby bokbinderi i Hærland mistet oppdrag for Vinmonopolet til en konkurrent i Latvia. Ingjerd Schou (H) tar opp saken i Stortinget, skriver Smaalenende.no

Det kan det ikke herske noen som helst tvil om. Vinmonopolet har sett bort fra alle andre kriterier, mener Lundeby.

Han kjenner til norske firmaer som ikke finner det bryet verdt å legge inn anbud i offentlig sektor.

Det krever masse tid og ressurser å få på plass alt som skal dokumenteres. Blant annet kriterier som miljø, kvalitet, teknisk løsning og referanser. Men i praksis viser det seg at det utelukkende er prisen som avgjør, sier han til Smaalenenes Avis.

Høyres Ingjerd Schou påpeker overfor næringsministeren at mange av de virksomhetene som norsk grafisk bransje må konkurrere med i Baltikum, har helt andre rammebetingelser enn hva som gjelder for Norge. Norske konkurrenter stiller seg spørsmålet om internasjonalt regelverk følges og om kravene oppfylles når det gjelder arbeidsdokumenter.

«Jeg er gjort kjent med at to av de norske trykkeriene som var med i anbudskonkurransen, har forespurt ansvarlig for Vinmonopolets trykksaker om Vinmonopolet har sjekket ut om disse kravene er gjennomført hos det aktuelle trykkeriet i Latvia. Det refererte svaret er at det har de ikke», skriver Schou.

Lundeby & Co. har hatt jobben med Vinmonpolets prislister i mange år.

For hver jobb som vi mister, blir det vanskeligere å holde driften i gang, sier Helge Gabriel Lundeby.
Ekstra surt er det å tenke på at i det offentlige er det skattebetalernes penger som brukes til å kjøpe disse tjenestene, sier han. Ifølge Lundeby har latviske arbeidere cirka 10 prosent av norske lønninger. Finanskrisen ga de baltiske landene en ekstra tøff smekk.
Stadig flere oppdrag går til Baltikum. Tidligere var Polen en tøff konkurrent, men der begynner lønningene nå å stige, sier han.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: