Posted by: ingjerdschou | April 14, 2011

Representantforslag Eiendomsskatt – fremmet i Stortinget

Eiendomsskatt er en av de få skatter som ilegges uten hensyn til skattyters betalingsevne og lønnsomhet. Kapitaltunge virksomheter får en spesielt stor belastning uten at dette har noen forankring i virksomhetens lønnsomhet eller soliditet. For virksomheter som sliter med lønnsomheten, oppstartsvirksomhet med svak finansiering og virksomheter som må omstille, vil eiendomsskatten tappe virksomheten for sårt tiltrengt kapital. I næringssvake kommuner der annenhåndsmarkedet for investert kapital er svak og risikoen ved å investere dermed er ekstra stor, svekker eiendomsskatten investeringsevnen og viljen ytterligere.

Også for privatpersoner med boligeiendom tar eiendomsskatten ikke hensyn til betalingsevne. Forslagsstillerne vil påpeke at Høyre er imot eiendomsskatt og arbeider for at den ikke innføres i kommunene. I kommuner som har eiendomsskatt, vil Høyre arbeide for at den trappes ned og helst avvikles.

I byskatteloven fra 1911 var hovedbegrunnelsen for eiendomsskatt i byene at eiendommene krevet og nøt godt av utgifter til vei, vann, kloakk og elektrisitet. Ved lov om kommunale vass- og kloakkavgifter fikk kommunene anledning til å kreve inn avgifter etter selvkostprinsippet, og mye av det opprinnelige grunnlaget for eiendomsskatt falt bort. I tillegg har kraftkommunene ilagt kraftselskapene eiendomsskatt, som kan sees på som en kompensasjon for de inngrep som skjer i naturen lokalt. Med en kraftig utvidelse av eiendomsskattegrunnlaget er eiendomsskatten i ferd med å gå fra å være en skatt på kraftverk og infrastruktur i byer til en allmenn skatt på alle eiendommer.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: