Posted by: ingjerdschou | April 11, 2011

Interpellasjon fra Ingjerd Schou (H) til FISKERIMINISTEREN

Fiskeri- og kystministeren
Til behandling

Spørsmål
Ingjerd Schou (H): Både Norge og EU er enige om at nærskipsfarten må styrkes av miljøhensyn, men også av regionale, kapasitetsmessige og økonomiske hensyn. Godstransport på skip er den mest energieffektive transportform. Sjøtransporten reduserer presset på veiene, risikoen for ulykker og støybelastningen. 1. februar i år ble fagrapportene i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014-2023 overlevert til Samferdselsdepartementet for videre politisk behandling. Landtransporten vil øke dramatisk fremover, mens sjø og bane har liten vekst. Dette vil ytterligere øke andelen av tungtransport som går landeveien på bekostning av sjøtransporten. Utviklingen går i motsatt retning av regjeringens løfter. Regjeringens sjøtransportpolitikk har spilt fallitt. Det finnes ikke en enkel løsning for å utløse potensialet til sjøtransporten, men en rekke enkeltelementer. Regjeringen er på feil kurs i å få mer gods på sjø. Hva gjør regjeringen i den neste nasjonale transportplanen for å stimulere til avgifter som gjør økt sjøtransport mer lønnsomt?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: