Posted by: ingjerdschou | March 23, 2011

Ultralyd – når? Gevinst til hvilken pris?

Hvis flere hundre barn kunne reddes ved tidlig ultralyd, burde vi ikke da gjøre som Arbeiderpartiet tar til orde for og innføre ultralyd for alle rundt 12. svangerskapsuke?
Jo, hvis det var reelt så burde vi det. Derfor har også Høyre møtt spørsmålet med den åpenheten det krever. Hvis ny kunnskap om grunnlaget for at vi tidligere har sagt nei er endret, så kan vi ta en ny vurdering.
Hva var så det gamle kunnskapsgrunnlaget?
For det første at det riktige tidspunktet for ultralyd av hensyn til fødsel og svangerskap er 16.-18. uke. På det tidspunktet kan man med rimelig grad av nøyaktighet fastsette termin for fødselen, noe som er den medisinske hovedgrunnen til at ultralyd gjennomføres som et tilbud til alle.
Å bare flytte tidspunktet for ultralyd er derfor ikke en løsning.
Spørsmålet er om man skal tilby 2 ultralydsjekk til alle. Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet argumenterer med at dette vil “redde” flere barn, flere sykdommer kan avdekkes og hjelpes.
Når vi ber om fakta rundt dette, er det vanskelig å finne fakta som bekrefter Helga Pedersens påstander. Kunnskapssenteret, som setter sammen kjent medisinsk forskning, sier at det ikke finnes forskning som støtter dette synet. Særlig hjertefeil har vært trukket frem. Kan man finne hjertefeil og behandle tidlig, så må det være bra. For kort tid siden la Kunnskapssenteret frem en undersøkelse som ikke støttet at ultralyd ga noen pålitelig avdekking av hjertefeil, tvert imot ga ultralyd i 12. uke en stor grad av feilaktig mistanke om hjertefeil.
I sum sier forskningsresultatene at det eneste du med stor grad av sikkerhet avdekker ved ultralyd i 12. uke er den spesielle hudfolden i nakken som indikerer Downs syndrom, og som ved påvising leder til at man kan få konstatert dette ved en blodprøve. Derfor er det ikke uten grunn at Aps forslag fremstilles som en systematisk jakt på å avdekke Downs syndrom.
Danmarks utvikling etter at man i 2004 innførte ultralyd og tilbud om blodprøve ved mistanke, har hatt et klart resultat: Barn med Downs sorteres vekk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: