Posted by: ingjerdschou | March 21, 2011

Jens, du kan få låne flere klær

Vi har mangt og mye i skapet!
Stoltenberg holdt nylig en tale hvor han hyllet norske rikinger og norsk næringsliv.
At Arbeiderpartiet for tiden roter gjennom Høyre klesskap, både i nærings- og integreringspolitikken skal vi glede oss over. Det betyr jo bare at sannsynligheten for at politikken vår blir gjennomført øker.

I forrige uke snakket Jens Stoltenberg seg varm om næringspolitikk overfor Arbeiderpartiets landsstyre. En tegning i Dagsavisen dagen etter tok talen på kornet – der hadde Statsministeren kledd seg opp med Erna Solbergs klær, og på forsiden skrev den lojale Ap-avisen at en ”Frekk Jens stjal fra Erna”.

Intet bedre! Jeg synes dette er kjempefint! Hvis Arbeiderpartiet nærmer seg Høyre i næringspolitikken, er det bra for Norge! Høyre og Arbeiderpartiet er enige om at det er helt avgjørende å holde orden i økonomien. Det er viktig også for næringslivet. Men innenfor rammen av en forsvarlig pengebruk er vi ofte uenige om retningen og hvordan pengene kan brukes best mulig.

Stoltenberg skrøt av at Norge av Verdensbankens rangeres som et av de ti beste landene å drive bedrift i. Unnlatelsessynden er at etter fire år med finansminister fra Høyre var vi i 2005 blant topp fem. Hvis man skal være helt presis så var vi nummer fem den gang, nå er vi nummer åtte. Norge har med andre ord falt tre plasser under de rødgrønne.

Stoltenberg skrøt av satsingen på forskning. ”Bevilgingene er økt med nesten 50 prosent”. Hvis man ikke tar hensyn til inflasjon ja. Den reelle veksten er ifølge regjeringens egne tall på knapt halvparten, 27 %. Hvilket er langt mindre økning enn landene vi skal konkurrere med.

Innovasjon snakket han pent om, men var veldig lite konkret på virkemiddelsiden. Det er en unnlatelsessynd, ettersom rapportene om norsk innovasjonsevne viser at trenden er negativ (SBB) – og da trenger vi handling, ikke festtaler.
Derfor er det synd at regjeringen stemte ned tolv forslag fra Høyre for bedre innovasjon for kort tid sid. Men siden AP tilsynelatende ikke lenger har noe imot å kopiere Høyres politikk, og kalle den sin egen, så kan jeg godt sende Giske en kopi av forslagene hvis han heller vil fremme dem selv.

Gjennom alle årene med rødgrønne regjering har vi sett at satsingen på vei og annen samferdsel er for liten, at forsknings- og kunnskapspolitikken har hatt det en statsråd kalte ”et hvileskjær og at skatte- og avgiftspolitikken har vært for lite næringsvennlig.
Han kan godt få låne mine klær eller jernbaneskinner slik at vi får dobbeltspor på Vestre linje til Kornsjø; Mossetunell og krysningsspor på Østre.

Mange av de tingene Stoltenberg nå har snakket pent om, er forslag Høyre har fått nedstemt i Stortinget. Det vil jeg ikke bruke plass på å kritisere. Jeg gleder meg heller stort over at gode meningsmålinger for Høyre får Arbeiderpartiet til å ”våkne” i næringspolitikken.

Hvis Stoltenberg mener alvor med sin tale, kan Høyre og Arbeiderpartiet sammen få til konkrete tiltak for å redusere det regel- og skjemaveldet som tapper bedriftene for altfor mye tid og krefter. Mener han alvor, kan vi sammen få til reelle løft både på kunnskap, forskning og samferdsel. Jeg er mer i tvil om vi kan klare å få Arbeiderpartiet med på kloke og samfunnsnyttige skattelettelser, men hvis Arbeiderpartiet vil kan vi få til noe også der.
Bare i Spydeberg foregående uke var protestene store på en “over natten” ny eiendomsskatt som rammer små og livsviktige bedrifter som har utgangspunkt i råvareressurser. En eiendomsskatt noen må ta av kassen for å betale. Høyre stemte mot.
Det er med andre ord ikke bare Jens som kan få låne klær fra Høyre – også lokalt kan vi tilby utlån fra skapet!

Uansett, jeg er ikke opptatt av å si velkommen etter til Arbeiderpartiet. Isteden sier jeg: La oss sammen sikre flertall for en næringsvennlig politikk som trygger jobbene og gjør det lettere å skape nye!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: