Posted by: ingjerdschou | March 21, 2011

Bløffe kan klarer Breen selv

I Moss Avis 19. januar beskyldes jeg av Arbeiderpartiets skattepolitiske talsmann Thomas Breen for skattebløff. Det er ikke riktig.

Breens forsikringer om å holde fast ved skattenivået som sentrum-/Høyre-regjeringen la for 2004 etter å ha redusert skattene med 25 milliarder kroner, varer kun til 2013. De mange utspillene fra sentrale Ap-folk viser at det er sterke krefter for å øke skattene, etter neste stortingsvalg. Breen har i VG i sommer tatt til orde for å skattlegge lønnsinntektene til middelklassen hardere, og innføre eiendomsskatt. Høyre og Arbeiderpartiet har grunnleggende forskjellig oppskrift på hvordan fremtidens velferdsutfordringer skal løses. Mens Høyre ønsker å trygge velferden gjennom økt verdiskapning er Arbeiderpartiets fokus hvordan staten kan hente ut mer skatt. Det er en kortsiktig løsning som ikke bidrar til å trygge velferden på sikt.

Breens mantra om at Høyre løper ærend for landets rikeste bør i stedet rettes mot næringsministeren. Han har i likhet med Høyre ytret ønske om å fjerne formuesskatten, ettersom han har innsett at den er skadelig for landets verdiskapning. Men der Giske setter som betingelse at regningen sendes til vanlige boligeiere og blir bejublet av landets rikeste, står Høyre på vanlige folks side mot Arbeiderpartiets skattegrådighet.

I et forsøk på å skaffe seg støttespillere forsøker Breen og Arbeiderpartiet å late som om kommunene mister inntekter om formuesskatten fjernes. Dette sier han mot bedre vitende. Breen sitter i Stortingets finanskomité, og bør vite at Høyre vil kompensere kommunene for bortfall av formuesskatten når vi fjerner denne skatten.

Det er en fare for mange rødgrønne politikere at de stirrer seg så blind på å innføre nye skatter og mulighetene til å ”ta” enkelte grupper innbyggere at de glemmer de store sakene som betyr noe for vanlige folk. Nemlig å ha et arbeid og gå til og et sikkerhetsnett hvis ulykken først er ute,. Dette er to sider av samme sak.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: