Posted by: ingjerdschou | November 4, 2010

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou er i New York, og forteller her om oppholdet.

Oppholdet i FNs Generalforsamling har bydd på mange nye erfaringer. Jeg følger forhandlingene i Generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet og i de ulike komiteene. Inndelingen er således ikke helt ukjent fra Stortinget. Både FNs generalsekretær Ban Ki- Moon, utenriksminister Hillary Clinton og Norges forvarsminister Faremo har vært av dem vi har hatt anledning til å se og høre på talerstolen.

Debattene er mange, alt fra debatt om kvinners manglende tilstedeværelse i fredsmeglingssituasjoner, til forsvar og politiarbeid i fredsarbeidet. Ville verden sett annerledes ut med en større innflytelse av kvinner? Jeg tror det!

Det er først og fremst kvinner og barn som lider i krig og konflikt. Det er for mange ikke til å holde ut – og vi hadde funnet løsningene raskere. Mangel på kvinner gjelder såvel på lavere som på høyere nivå i slikt arbeid.
Ellers er det en uvant mannsdominert generalforsamling. Når jeg bare tar dagens debatt til inntekt var først taler nummer 10 en kvinne.

Andre viktige tema har vært menneskerettigheter, eller mangel på disse, barns spesielle rettigheter, situasjonen i Afghanistan, Midt Østen og en rekke andre områder hvor fred er fraværende.

Norge bidrar med milliarder kroner til FN`s arbeid på ulike områder. Da er det også verdt å merke seg at vi i motsetning til andre land ikke krever at vi skal ha “handen på rattet” i styringen av disse midlene. På alle områder hvor vi bidrar stort, og der vi i verdenstoppen, er vi underrepresentert i styringen og antall norske ansatte. Det er et stort tema å belyse. Jeg lar det ligge i denne omgang.

Besøk til sjømannskirken, samt orientering om hva deres arbeid består i, har vært verdifullt. Særlig at de overtar der hvor konsulatet har gjort sitt. På både risengrynsgrøt på lørdagene og businesslunsj med norsk mat på onsdagene, er kirken godt besøkt. Mange er de som har bodd her lenge – og det frivillige arbeidet blant disse er stort. Ellers har nå oppladningen til julemarkedet startet, samt julelotteri med helnorske lotterigevinster.

I tillegg er det en rekke kunstnere på ulike sentrale gallerier og museer. De fremmer norsk kultur med musikk, installasjoner, skulpturer og ikke minst utstillingen om Amundsen og Scotts ferd til Sydpolen.

Rundtur og ilandstigning på Frihetsgudinnen og Ellis Island bærer bud om at det i 1820 – 1920 årene kom uendelig mange nordmenn hit, tvunget av dels nød og noe eventyrlyst, men i den rekkefølgen.
Det var ikke lett å komme inn i USA, porten var trang. Dette er godt dokumentert på Ellis Island. En av mine kollegaer fant sin oldefar i registeret.
Mange norske turister har nok også stusset over alle spørsmålene og kontrollen vi blir møtt med ved ankomst USA. Kontrollen er streng da som nå.

I går var det valg til Den amerikanske kongressen. 435 plasser i Representantenes hus og 37 plasser i Senatet skulle velges når amerikanerne gikk til urnene (dvs. mest på nett).
Ikke siden 1948 er det oppsummert, har Republikanerne hatt større fremgang. Med den såkalte Tea bevegelsen (tilhører Republikanerne) som protesterer mest mot byråkrati og den økende pengebruken president Obama står for – har dette gitt vind i seilene for republikanerne. I motsetning til mange hjemme som fremstiller bevegelsen som mest protest og lite program om hva de er for – snakker de politiske kommentatorene her borte om at de som ble innvalgt er erfarne, godt utdannede og velansette folk. Folk vi ikke skal kimse av.

Det vil gå dager før det endelige resultat foreligger og noen er spådd sin avklaring i domstolene.
Pr. nå er det rimelig klart at republikaneren vinner tilbake flertallet i Representantenes Hus og blant guvernørene, men demokratene holder et knapt flertall i Senatet. Dette blir uansett krevende for Presidenten – og tvinger ham til å lytte og ta mer hensyn til en voksende opposisjon, mener de mest fremtredende kommentatorene.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: