Posted by: ingjerdschou | November 4, 2010

Norge og Afghanistan.

Norge topper igjen den årlige indeksen i rapporten «Human Development Report,» som ble lagt fram av FN torsdag. PDeretter følger Australia og New Zealand, Zimbabwe er nederst. Det er 20. gang rappoeten fremlegges. Den første kom i 1990.

Samtidig ble situasjonen i Afghanistan drøftet i et tilstøtende rom – Generalforsamlingen. Norge og Afghanistan – 2 ytterpunkter.

Vi er heldige i Norge. Det er viktig at vi stiller opp slik at andre land kan komme på fote og ta demokratisk styring over egen velferdsutvikling.

Årets rapport fra FNs utviklingsprogram UNDP presenterer tre nye indekser. De tre måler skjevfordeling nasjonalt, forskjeller mellom kjønnene og ekstrem fattigdom.

Kriteriene er mange og hvis vi trodde at vi var mest likestilt er vi ikke det. En femteplass på likestillingsrankingen. Nederland topper.

Nytt i årets fattigdomsindeks i tillegg til forhold som hva man har å leve på hver dag, er også skole, rent vann og helsetjenester tatt med. 1,7 milliarder mennesker i verden er fattige, noe som er en kraftig oppjustering. Antallet som må klare seg på 1,25 dollar dagen, er 1,3 milliarder. Det er fortsatt utbredt at barn ikke kan gå på skole, og et stort antall kvinner dør under fødsel.
Rapporten slår fast at det har vært stor fremgang i levestandarden i mange fattige land, men også at enkelte land har hatt en negativ utvikling. I flere land i det tidligere Sovjetunionen og i Afrika er forventet levealder i dag lavere enn for 40 år siden. Et viktig budskap er derfor at man ikke skal vente på økonomisk vekst før man investerer i helse og utdanning.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: