Posted by: ingjerdschou | October 25, 2010

Velferd – noe AP er alene om?

Høyre har bidratt til å styrke, utvikle og forbedre velferden i Norge i over 100 år. Som et resultat av tverrpolitisk enighet og innsats har Norge i dag velferdstjenester vi på mange områder kan være stolte av. Like fullt er det mye som kan bli bedre.

Du skal ha trygghet for at du får hjelp når du trenger det. Vi ønsker en velferd med valgfrihet, fordi det gir verdighet. Vi vil at Norge skal være et samfunn der folk har trygghet for både jobb og velferd. Arbeid er grunnlaget for velferdsstaten. Det skal alltid lønne seg å jobbe, og vi må belønne de som skaper jobbene. Det skaper trygghet for velferden.

Det offentlige skal sørge for gode tjenester til alle, men må ikke utføre alle oppgavene i egen regi. Vi vil gjerne samarbeide med alle gode krefter om å løse velferdsutfordringene. Det viktigste er å sikre gode tjenester, ikke å sikre at det offentlige skal utføre tjenestene. Ideelle og private aktører bidrar til mangfold, innovasjon og valgfrihet for brukerne. Høyre mener det offentlige skal finansiere og ikke minst kvalitetssikre tjenester – uavhengig av om tjenesteproduksjonen skjer i offentlig eller privat regi.

Norge er verdensmester i pengebruk, men har middelmådige resultater. Vi bruker nest mest penger i verden på helse, men får mindre helse for hver krone enn våre nordiske naboer gjør. Vi har flere korridorpasienter og lengre helsekøer enn europeiske land som har lavere helsebudsjett enn oss. Vi må organisere oss bedre og finne nye løsninger, ikke bare bevilge mer penger.

Nye løsninger skal sikre folk trygghet for at velferdsstaten er der når de trenger den. Og mange nok må jobbe smart nok og hardt nok til at vi vet vi har råd til velferden også i fremtiden.

Stoltenberg snakker om å bevilge de store pengene til de store oppgavene. Men han leverer ikke de store resultatene. Selv med stadig høyere pengebruk ser vi økende køer og ventetider, mangel på sykehjemsplasser til eldre og mangel på omsorgstiltak for barnevernsbarn. Høyre er mest opptatt av resultatene. Målet for hvor god velferden er, er ikke hvor mye penger som brukes, eller at det offentlige er de som utfører velferdstjenestene. Målet for god velferd er hvor mange som får hjelpen de trenger, hvor raskt den kommer, og hvor god den er

Høyre har bidratt til å styrke, utvikle og forbedre velferden i Norge i over 100 år. Som et resultat av tverrpolitisk enighet og innsats har Norge i dag velferdstjenester vi på mange områder kan være stolte av. Like fullt er det mye som kan bli bedre.

Du skal ha trygghet for at du får hjelp når du trenger det. Vi ønsker en velferd med valgfrihet, fordi det gir verdighet. Vi vil at Norge skal være et samfunn der folk har trygghet for både jobb og velferd. Arbeid er grunnlaget for velferdsstaten. Det skal alltid lønne seg å jobbe, og vi må belønne de som skaper jobbene. Det skaper trygghet for velferden.

Det offentlige skal sørge for gode tjenester til alle, men må ikke utføre alle oppgavene i egen regi. Vi vil gjerne samarbeide med alle gode krefter om å løse velferdsutfordringene. Det viktigste er å sikre gode tjenester, ikke å sikre at det offentlige skal utføre tjenestene. Ideelle og private aktører bidrar til mangfold, innovasjon og valgfrihet for brukerne. Høyre mener det offentlige skal finansiere og ikke minst kvalitetssikre tjenester – uavhengig av om tjenesteproduksjonen skjer i offentlig eller privat regi.

Norge er verdensmester i pengebruk, men har middelmådige resultater. Vi bruker nest mest penger i verden på helse, men får mindre helse for hver krone enn våre nordiske naboer gjør. Vi har flere korridorpasienter og lengre helsekøer enn europeiske land som har lavere helsebudsjett enn oss. Vi må organisere oss bedre og finne nye løsninger, ikke bare bevilge mer penger.

Nye løsninger skal sikre folk trygghet for at velferdsstaten er der når de trenger den. Og mange nok må jobbe smart nok og hardt nok til at vi vet vi har råd til velferden også i fremtiden.

Stoltenberg snakker om å bevilge de store pengene til de store oppgavene. Men han leverer ikke de store resultatene. Selv med stadig høyere pengebruk ser vi økende køer og ventetider, mangel på sykehjemsplasser til eldre og mangel på omsorgstiltak for barnevernsbarn. Høyre er mest opptatt av resultatene. Målet for hvor god velferden er, er ikke hvor mye penger som brukes, eller at det offentlige er de som utfører velferdstjenestene. Målet for god velferd er hvor mange som får hjelpen de trenger, hvor raskt den kommer, og hvor god den er.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: