Posted by: ingjerdschou | October 15, 2010

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til justisministeren:

Ved kontakt med en del av kommunene i Indre Østfold fremkommer det at driftsutgiftene til nytt nødnett har økt betydelig.

I Eidsberg kommune – brann og redning – var tidligere budsjett med analogt samband kr 51000,- pr år. Dette inkluderer reparasjon, avgift til post og teletilsynet, lokal sender og fornyelse av utstyr som radioer og personsøkere. Drift av nytt nødnett koster oss ca kr 220000,- årlig bare til abonnementsavgift, i tillegg kommer utgifter til vedlikehold, innkjøp av utstyr som ladere, headsett etc., samt utskifting av terminaler. Eidsberg ligger noe høyere på det gamle sambandet enn naboene for 2010, hvilket kommer av at dette er eldre enn øvrige.

Rakkestad brannvesen har hatt budsjett med analogt samband estimert til kr 35000,- pr år. Dette inkluderer også reparasjon, avgift til post og teletilsynet, lokal sender og fornyelse av utstyr som radioer og personsøkere. Drift av nytt nødnett kr 223000,- årlig bare til abonnementsavgift, i tillegg kommer utgifter til vedlikehold, innkjøp av utstyr som ladere, headsett etc. og utskifting av terminaler.

Askim brann og redning. Askim kommune har på tidligere budsjett med analogt samband kostet kr 45000,- pr år. Dette inkluderer tilsvarende reparasjon, avgift til post og teletilsynet, lokal sender og fornyelse av utstyr som radioer og personsøkere. Drift av nytt nødnett kr 230000,- årlig bare til abonnementsavgift, de samme tillegg som nevnte kommuner kommer også her.

Spydeberg og Hobøl brannvesen har hatt tidligere budsjett med analogt samband 40000,- pr år. På samme måte vil drift av nytt nødnett koste kr 230000,- årlig bare til abonnementsavgift, med de samme tillegg som øvrige.

Gjennomgangen av disse kommunene viser at det er en dramatisk kostnadsøkning hva driftsutgifter angår.
Dette er i norsk sammenheng både små og mellomstore kommuner. For store bykommuner vil tallene være betydelig større.
Tar jeg ikke mye feil vil deltidsbrannkorpsene være hardere rammet enn kasernerte brannkorps mht kostnadene knyttet til drift. Det hevdes at de kasernerte brannkorp strengt tatt ikke trenger flere terminaler enn til de som er på vakt. Dette unntatt hvis de ikke har frimannskaper på hjemmeberedskap til større hendelser. Deltidskorpsene må bære terminaler hele døgnet hele uken for å sikre oppmøte.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: