Posted by: ingjerdschou | October 13, 2010

Resultatene uteblir

Stortinget ble åpnet av Hans majestet Kongen for plenumsmøter lørdag 2. oktober. Trontale med regeringens vilje for neste år ble oversendt Stortinget. Denne uke la regjeringen frem Statsbudsjettet.
Regjeringen bruker mye penger, men leverer dårlige resultater. Regjeringens politikk løser ikke utfordringene som møter oss fra 2020. Dette truer velferden i fremtiden.

Trodde du at det kom en offensiv satsing på dobbeltspor jernbane på Vestre linje og krysningsspor på Østre så er ikke dette budsjettet som svarer på det. Ei heller at E 18 skal få penger med nye finansieringsformer slik at hovedveien til Stockholm og den delen av Europa nå skal bygges fortløpende. At ikke vedlikeholdet og etterslepet på veiene våre kommer opp på et nivå hvor etterslepet kan taes igjen – ble forvarslet som en dårlig sak forrige uke. Svaret fra Høyre ligger i både mer penger og nye løsninger for både planlegging, gjennomføring og finansieringsformer.

For Høyre er det viktigste å sikre varig velferd og forberede Norge på de utfordringene vi møter i fremtiden. Statens utgifter vil være større enn statens inntekter fra 2020.

Det er nødvendig å forbedre offentlige tjenester. I Norge er vi verdensmestre i pengebruk, men har middelmådige resulter på mange områder, for eksempel i helsesektoren og i skolen. Svaret er ikke mer sløsing med skattebetalernes penger, men nye løsninger. Mer konkurranse om renhold og kantinedrift i sykehus kan frigjøre om lag 3 mrd kr, som kan brukes til behandling av 150.000 pasienter. Flere valgmuligheter gir brukerne mer makt, og bedre kvalitet i tilbudet.
Jens Stoltenbergs sier han bruker de store pengene på de store oppgavene. Regjeringen lykkes med å bruke mye penger, men har små resultater. Helsekøene har økt med ca 50.000 pasienter, og 248.000 venter på helsehjelp. Ventetidene øker også, både i helsesektoren og i NAV. Det skinner fortsatt ikke av eldreomsorgen. Det har blitt flere fattige og bostedsløse under Regjeringen Stoltenberg, og det er fortsatt krise i barnevernet.

Køene har vokst under dagens regjering og Høyre vil fortsette å arbeide med at private også kan delta i dugnaden. Vi vil gi brukerne bedre kvalitet i tjenestene, større mangfold og mer valgfrihet. Private aktører har sørget for full barnehagedekning og gode barnehager. Høyre vil i motsetning til Regjeringen samarbeid med private for å bidra til bedre sykehjemsdekning, raskere helsehjelp og raskere bygging av vei og jernbane.

Etter at Høyre satte nytt felles sykehus for Østfold på den politiske agenda for mer enn 25 år siden er det gledelig at det endelig gir startskudd for å sette spaden i jorda. Sent, men godt. Men forsatt gjelder det å kjempe for at også andre aktører enn det offenltlige kan delta i utøvelsen av helsehjelp.
Det blir mer til kultur. Og jeg gleder meg over at både Operaen på Fredriksten festning og Galleri F 15 / Momentum for gode tilslag på sine budsjett. Så for all del, dette skal vi glede oss over.

Allikevel må vi skape mer, ikke skatte mer. Vi må investere i fremtidens velferd gjennom verdiskapning og vekst. Når små og mellomstore bedrifter får mindre skatt og mer å rutte med skaper de flere jobber og gjør samfunnet mer bærekraftig. Og vi vil investere i jernbane og vei: Da styrkes næringslivet i Østfold og hele landet. Når folk får en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet, kan de klare seg av egen kraft, delta og bidra i samfunnet. Når vi investerer i kunnskap og forskning legger vi grunnlaget for den kompetansen vi skal leve av i fremtiden. I Østfold som i landet forøvrig”.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: