Posted by: ingjerdschou | October 13, 2010

Det bygges 14 km dobbeltspor på jernbane fordelt på 7 entrepriser. 7 entreprenører må holde brakkerigg og lokal administrasjon.

Etter årtier med venting er utbygging av ny dobbeltsporet jernbane fra Holm i sande, gjennom Holmestrand og frem til Nykirke i gang.

14 km dobbeltspor er delt opp i hele 7 entrepriser. 7 entreprenører må holde brakkerigg og lokal administrasjon. Dette kan ikke være billigste alternativ? Hvorfor får Jernbaneverket lov til å holde på slik?

Det nye dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke består av tunneler fra Holm i nord til utgangen ved Hellandbroene i sør. Byens nye jernbanestasjon finner sin plass i fjellhallen i Holmestrandsfjellet.

Og det skal sprenges mye de kommende årene! Hele 12,3 kilometer med tunnel skal bygges, og omtrent 1,8 millioner tonn med kompakte steinmasser skal fraktes bort. Disse 14,1 trase km koster 5,6 mrd kroner.

Den nye traseen på i alt 14,1 km representerer den hittil største satsingen i den pågående moderniseringen av Vestfoldbanen.

Strekningen dimensjoneres for hastigheter på 250 km/t og har en kostnadsramme på 5,6 milliarder.

Prosjektet inkluderer også fjellhall i Holmestrandfjellet til stasjonen.

Prosjektet er delt inn i sju grunnentrepriser, hvorav fem er rene tunnelentrepriser og en er bygging av ny kollektivterminalen i tilknytning til stasjonen.

Den første grunnentreprisen som er i gang er UHN 03 Holm entreprisen – som består av 1800 meter tunnel og 1600 meter dagsone. Den startet med bygging av anleggsveier og riggområde på Holm 28. juni i regi av Skanska AS.

Neste entreprise som skal i gang er UHN 01 Sjøskogenentreprisen – som består av 4000 meter tunnel. Denne starter opp i august.

Det er Leonhard Nilsen og Sønner AS som skal drive denne kontrakten.

Etter planen skal det nye dobbeltsporet stå ferdig sommeren 2015.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: