Posted by: ingjerdschou | June 15, 2010

Regjeringen har ikke tillit til kommunene i Østfold og deres folkevalgte.

I Moss avis 15.6. slår Ap`s Irene Johansen fast at Høyre er mot omfordeling. Det er alltid interessant når Ap sender sine ferdig utformede leserinnlegg land og strand rundt – med bastante standpunkt om andres politikk. Da skal man lytte, for da er det som regel ikke sant.

Arbeiderpartiet fører en politikk hvor mer av pengene og verdiene vi i Østfold skaper skal tas av staten. Når regjeringen nå reduserer prosentandelen kommunene i Østfold får beholde av de verdiene som skapes her, tar de i realiteten våre penger og gir de til noen andre et annet sted i landet. Det er en dårlig omfordeling som Høyre er i mot.

En av de viktigste intensjonene bak inntektssystemet for kommune; å skape et likeverdig og rettferdig tjenestetilbud i alle landets kommuner, var statsråd Arne Retterdals hovedfokus når han innførte systemet i 1985.
Mens Høyre er opptatt av at kommunene skal skape, er regjeringen opptatt av å ha kontroll på hva hver enkelt kommune foretar seg av disposisjoner tjenestetilbudene i mellom.
Kommunenes egen organisasjon (KS) støtter Høyre i at kommunene skal få beholde mer av skatten. Regjeringen vil frata kommunene disse pengene. Spissformulert kan man si at regjeringen ikke mener kommunene i Østfold klarer å styre seg selv, og vil overføre mer av makten til staten og den rød-grønne regjeringen.

Irene Johansen fra Østfold Arbeiderparti klarer i samme åndedrag å si at Moss kommune har for lite skatteinntekter, og samtidig skryte av at regjeringene reduserer kommunens skatteinntekter. Når problemet er at kommunene har for lite skatteinntekter er løsningen åpenbart at kommunene får beholde mer av sine egne inntekter. Problemet er ikke Moss, problemet er Arbeiderpartiet sin politikk. Større byer kommer dårligere ut i regjeringens forslag. En ny undersøkelse som NRK presenterte tirsdag viser at regjeringens politikk fører til at de kommunene som er fattige blir fattigere, og de rike blir rikere. Det er konsekvensene av at Arbeiderpartiet, sammen med Senterpartiet og SV, får bestemme over inntektene til kommunene.

Høyre vil legge til rette for lokal vekst og velferdsproduksjon. Regjeringens forslag gjør ikke det. Vi ønsker en oppgavereform i kommunal sektor. Regjeringen utnytter kommunene i dagens system ved at antall lovpålagte oppgaver økes, uten medfølgende penger. Resultatet er at lokalt selvstyre svekkes og handlefriheten innskrenkes.
Vårt alternativ er å gi sektoren en jevnere vekst med fortsatt fokus på effektivisering og fornying og forventninger til sektoren i samsvar med de økonomiske rammene.
Høyre legger opp til samme økonomiske ramme som regjeringen, men med en modell hvor kommunene får større mulighet til å skape bedre forutsetninger lokalt.

Og helt til slutt;
Arbeiderpartiet har etter hvert skjønt at de ikke kan frarøve alt for mye av skatteinntektene til kommunene uten at noen klager, derfor gir de litt penger tilbake. Det enkle spørsmålet jeg forventer at Johansen svarer på blir da; hvorfor tar dere pengene fra kommunene i utgangspunktet?

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: