Posted by: ingjerdschou | June 14, 2010

Trygg sommer?

Sommerferien skal være en tid for glede. For noen få av oss kan sommeren dessverre bli ødelagt ved at man utsettes for den hensynsløse egoisme som driver kriminelle til å stjele, rane og slå. Vi trenger et politi som er i stand til å slå ned på all kriminalitet. Østfold har særlige utfordringer som grensefylke. Men vi har også hverdagskriminalitet som andre fylker. Østfold betjenes av 2 politidistrikt; Østfold og Follo.

Høyre vil fortsette å jobbe for å skape trygge lokalsamfunn. Vi skal være trygge når vi forlater huset. For at intet skal skje med oss mens vi er ute, og at intet har skjedd hjemme mens vi var borte. Som oftest er det jo heldigvis slik. Men med økende kriminalitet både i gatene og i hjemmene våre, er det ikke lenger den selvfølgen det burde være.

Vi leser om øst-europeiske bander som bryter seg inn i hus, uten å bry seg om det er folk hjemme eller ikke. De holdes i sjakk med et balltre og en aggressiv trussel. Slikt er uakseptabelt. Ikke bare må vi være redde for å reise fra et tomt hus, nå læres vi også opp til å frykte å la barna være alene hjemme.

Når kriminalitet ikke løses, anmeldelser henlegges og lovbrytere for holde på i ro og mak, svekkes folks trygghet. Tilliten til politiet forvitrer. Det er ikke politiets feil. De gjør en hederlig jobb. Men, politiet blir ikke sterkere enn de ressursene regjeringen gir dem tillater.

Det er et politisk ansvar.

I valgkampen i 2009 satte vi dette på dagsorden. Da svarte justisminister Knut Storberget fra Arbeiderpartiet at dette problemet ville løse seg selv, fordi det var flere studenter ved politihøyskolen enn tidligere.

Nå ser vi at nyutdannede politifolk ikke får noen jobb å gå til, fordi politiet ikke har ressurser til å ansette dem. Ledige stillinger holdes vakante.

Stadig gjentas det at medienes kriminalitetsreportasjer lager skremmebilder av situasjonen – enten det er snakk om vold i byene, innbrudd hjemme eller grove seksuelle overgrep. Og, ja, kriminaliteten rammer fortsatt færre i Norge enn mange andre steder. Men, menneskene kriminaliteten rammer er ekte. Historiene deres skremmer, og det er en naturlig reaksjon.

Vi skal satse på politiet. Det betyr å gi penger. Det betyr å skape plass for nyutdannede og ansette i ledige. Det betyr å gi politiet ressurser til å fange kriminelle, og gjøre jobben de så gjerne vil gjøre. Det betyr å sørge for at det er fengsler å sende domfelte til, så de ikke kan gå tilbake til å gjøre brekk og skape utrygghet.

Høyre er lei av løfter, nytale og historieomskrivninger fra den rødgrønne regjeringen. Vi vil ha et krafttak for å styrke politiet. Nyutdannede politifolk skal løse kriminalitet, ikke fylle ut skjemaer på Nav.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: