Posted by: ingjerdschou | June 10, 2010

Vil ha setebeltepåbud i skolebuss

Høyre vil ha påbud om bruk av setebelte, og forbud mot ståplasser i skolebusser.

200 000 barn bruker buss for å komme seg til og fra skolen. I mange av bussene som brukes er det ikke setebelter, og i løpet av et år må så mange som 10 000 barn stå i bussen.

Hvert år er det rundt 40 personskader i forbindelse med skoletransport. Også i vinter har det vært flere bussulykker der skolebarn har vært involvert.

– Dette er uakseptabelt. Vi kan ikke vente med å innføre et påbud til det skjer en alvorlig ulykke. Barn og unges sikkerhet på vei til og fra skolen er svært viktig, sier Ingjerd Schou.

I dag er påbudt å bruke setebelte i alle busser bortsett fra i bybusser og skolebusser. Slik kan det ikke fortsette mener vi i Høyre, og får støtte av både Barneombudet og Trygg Trafikk.

– Regjeringen vil også i denne saken vente og se, og har satt ned nok en arbeidsgruppe for å kunne utsette saken. Høyre mener vi vet nok om viktigheten av å bruke setebelte, og at saken er godt utredet fra før. Våre barn trenger handling nå, sier Schou.

Høyre har i tillegg foreslått at skolebusser må merkes tydeligere enn i dag, og at trafikkreglene skjerpes inn mot forbikjøringer av skolebusser som stopper for å sette av eller ta opp passasjerer.

I dag debatteres forslaget i Stortinget.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: