Posted by: ingjerdschou | June 4, 2010

Når politisk ideologi kommer i veien for utbygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

I spørretimen onsdag 2.juni.tok Høyre opp spørsmål om regjeringen virkelig ikke vil tillate Boligbyggelagene å bidra til utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger – til kommunalminister Navarsete.

Regjeringen har gjort endringer i regelverket for Husbanken slik at private ikke lenger kan bygge omsorgsboliger og sykehjem. I Østfold rammer dette pt prosjekt for utbygging av omsorgsboliger / sykehjem i Trøgstad og Mysen / Eidsberg. Konsekvensene av at boligbyggelagene oppfattes av regjeringen som for private er at hver plass som skal bygges mister tilskudd på kr 400 000,-. Boligbyggelagene oppfatter at incitamentet for å bygge nytt blir borte av tilskuddet på kr 400 000,- pr boenhet betyr større opptak av lån og dermed dyrere boliger for den enkelte. Skjønn det den som kan.
I de senere år er det bygget ca 40 000 omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Av disse har boligbyggelagene stått for 6000.
Fra regjeringen side er det å utelate boligbyggelagene en patetisk beslutning basert på tvilsom ideologisk overbevisning.
Det er stor frustrasjon å spore i boligbyggelagene over et regelverk som diskvalifisere private aktører fra å bygge og drifte omsorgsboliger. Samarbeidet med kommunene blir på denne måten unødvendig vanskelig. Høyre forventer at regjeringen rydder opp – og at kommuner som bygger sårt trengte boligtilbud ikke rammes av prinsippene om aversjon mot private.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: