Posted by: ingjerdschou | May 6, 2010

Regjeringen tenker mens veiene forfaller

Veiene i Norge er for dårlige. Vårens telehiv gir hvert år påminnelser om det. Det bygges for lite ny vei, og de veiene vi har vedlikeholdes for dårlig. To veier til målet; Bevilge mer penger og å sørge for at de pengene som brukes gir så mye vei som mulig. Det første gjør de rødgrønne partiene en for dårlig jobb med, det andre vil de rett og slett ikke høre snakk om.

Noen korte fakta om viljen; Gjennom 90-tallet gikk bevilgningene til vei jevnt og trutt nedover. Den tendensen snudde da Høyre kom i regjering i 2001. Ikke raskt nok, sier noen – men utviklingen gikk i hvertfall rett vei.
Og selv om Høyre i alle år har foreslått skattelettelser og mindre pengebruk i våre alternative statsbudsjetter, har vi vist større vilje til å satse på samferdsel enn hva Regjeringen har gjort. Vi har også foreslått et eget vedlikeholdsfond på 50 milliarder kroner. Hadde vi fått flertallet med oss på dét da vi foreslo det første gang, ville vi i år hatt flere milliarder kroner ekstra å rutte med til vedlikehold av slitte vei- og jernbanestrekninger.
Det handler ikke bare om penger; Debatten må i enda større grad dreie seg om hvordan vi får mest mulig igjen for pengene. For Høyre er den ordningen som kalles offentlig-privat samarbeid (OPS) en nøkkel.

Da Høyre satt i regjering, ble det satt i gang tre OPS-prosjekter: E39 Lyngdal-Flekkefjord, E39 Klett-Bårdshaug og E18 Grimstad-Kristiansand. Konklusjonen fra ekspertene var entydig: Dette ga ikke bare billigere vei, men utbyggingen gikk betydelig raskere – faktisk ned mot halve tiden av hva som er vanlig. En annen positiv effekt, var at det også sikret en mer helhetlig utbygging, ikke ”bit-for-bit”-utbygginger.

Hva innebærer så OPS? Vilkårene kan variere, men det grunnleggende er at en privat utbygger påtar seg oppgaven med å bygge og vedlikeholde en veistrekning over lang tid, f.eks 25 år. Denne formen for konkurranse har beviselig gitt gode resultater.

Dessverre stoppet bruken av OPS helt opp da Jens Stoltenberg ble statsminister. Tross gjentatte forslag fra Høyre, har svaret vært nei fra Regjeringen. Inntil sist uke, hvor samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa plutselig sa at dette var noe hun nå ville se nærmere på. Det varte en dag, så sa finansministeren nei. I spørretimen 28. april virket det som også Kleppa var kommet til den erkjennelse. I alle fall – vi ble i tvil om hva hun mente?
Alt er ved det gamle, viljen til å gjøre ting på nye og mer effektive måter er ikke tilstede. Det er synd for alle som trenger veien. Det er ikke få! Hele samfunnet har det behovet.”

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: