Posted by: ingjerdschou | May 6, 2010

ANSVAR

Arbeiderpartiets nestleder i Transport og kommunikasjonskomiteen avlegger meg et angrep i Smalenene 27..april. Ett innlegg som ikke bør stå uimotsagt. Bjørnflaten har for vane å sitere kun halve utsagn – og finne det som passer en billig retorikk. Jeg har sagt at verken Bondevik II eller Stoltenberg I kan alene lastes. Etterslep på særlig jernbane, og vei handler om flere 10 års forsømmelser og tilstrekkelig satsing. Kan vi se fremover og finne løsninger som raskt og forutsigbart gir mer jernbane og vei?

Det er overraskende å se Bjørnflaten og Arbeiderpartiet så fornøyd med egen samferdselspolitikk når Arbeiderpartiet siden 70-tallet har hatt ansvaret for mesteparten av forsømmelsene av den norske jernbanen, etter historiens verste jernbanevinter og etter at jernbanedirektøren har uttalt at med en fortsettelse av dagens politikk risikerer vi at jernbanenettet kollapser. Er dette skrytelista, Bjørnflaten?

Det er riktig at Bondevik II-regjeringen forsøkte å gjennomføre etterlengtede omstillinger i Jernbaneverket. Dessverre avlyste Navarsete og de rød-grønne dette etter to uker i ministerstolen. Samferdselsministeren stoppet en omstillingsprosess som var godt i gang og som skulle bygget opp en annen måte å drive jernbanen på i Norge. Samtidig inndro regjeringen omstillingsmidler. Dette ble gjort uten noen form for konsekvensanalyse eller utredning, og dette har gitt alvorlige konsekvenser. Sannheten er at omstillingen aldri ble gjennomført. Den rød-grønne regjeringen stoppet denne midt i prosessen. Begrunnet i såkalt ideologiske og prinsipielle årsaker. Det er på tide at regjeringspartiene tar selvkritikk.
Pendlere, reisende og næringslivet forventer løsninger og vilje til nytenkning. Det er det Høyre inviterer til og som vi ser virker i resten av Europa. Det er grunnlaget for velferden. Arbeidsplasser skal skapes og sikres. Der er ikke aversjonen mot samarbeid med private tilstede i samme grad som her – og så blir det da også mer vei og flere skinner.

Personangrep som Bjørnflaten er i gang med tjener bare ett formål; Politikerforakt.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: