Posted by: ingjerdschou | April 19, 2010

Besøk på Fredriksten festning i Halden

Flere bilder

Stortingsrepresentant inngjerd Schou besøkte fredag 16. april Fredriksen festning. Vert var Kommandant Dag Strømsæther.
Dag Strømsæther deler sine arbeidsoppgaver mellom Forsvarsbygg og Forsvaret – som Kommandant på Festningene i Østfold. han har kontor på Fredriksten festning / Halden. Hele 14 av festningsanleggene ligger i Østfold.

”Jeg så ved selvsyn / vandring at det foregår storstilt rehabilitering / restaurering på festningen. Det blir fint! Men utfordringene er store.
Noe av budskap jeg fikk med meg var blant annet at det hadde vært fint om også Forsvarsbygg kunne ta opp lån slik Statsbygg kan gjøre. Det hadde gitt en fortløpende og antagelig billigere restaurering mange steder.

I tillegg har jeg tenkt å varsle vår felles Utenriks – og forsvar komiteen at Fredriksten festning er et sted det er vel verdt å besøke. Med gode fasiliteter både i Halden og Fredrikstad mht hotell overnatting, samt et besøk på Curtisen – en gourmet restaurant inne på festningen, vil dette bli en uforglemmelig tur. Ofte vil disse festningsanleggene tape i konkurransen med den spisse enden av Forsvaret – så det å synliggjøre vår felles kulturarv er viktig. Det skal taes vare på – og det koster.

I tillegg så jeg behovet for kunnskap om gamle handverksteknikker. Det er ikke nødvendigvis et poeng at dette blir en del av yrkesfag i vgd skole. Ansatte som benyttes og rekrutterer er folk med erfaring – og da er de 30+. De er ikke nødvendigvis interessert i å sette seg på skolebenk i vgd skole. Det de imidlertid er motivert for er kurs, seminarer – som er kompetansegivende. Men da må det også være meritterende. Gi utslag i lønnen. Det gjør det ikke i dag. særlig er dette aktuelt for de som i dag har restaureringsoppdrag i gamle bygg som festninger, kirker, andre monumentale bygg, herregårder, museale bygg av annen klasse – osv”.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: