Posted by: ingjerdschou | April 9, 2010

Tvinges jeg – heller Rødhette enn ulven

Heier på Rødhette
Jeg blir i Smaalenene avlagt visitt for mine standpunkt i forslag om en gjennomgang av rovdyr forliket. Nei, jeg er ikke redd for ulv. Det blir en for smålig argumentasjon. Ulv skal og vil komme til å være en del av norsk fauna. Men når de blir for mange og flere enn det som vi er forlikt om i landet – vil jeg ha en sterkere beskatning. Jeg opplever at de som vil ha en sterkere beskatning av ulv har et mer nyansert syn på dette enn de som ikke evner å se at grunneiere, hundeeiere, jeger – og berørte lokalsamfunn i for sterk grad bærer omkostningene ved dagens rovdyr politikk.

I dag er det for mange ulv. Det er nytt revir – det såkalte ”Linnekleppen reviret”. Ulv i grensetraktene leser ikke skilt og vandrer selvfølgelig fritt mellom landene. Det merkes i grensetraktene. Belastningen på lokalsamfunnene blir for stor. Det er grunn til å synes synd på ulven også – den hører ikke hjemme rundt hushjørner og asfalterte gang og sykkelstier.
Regjeringen skyver gjennomgang av bestandsmålene foran seg. Jeg mener at det allerede nå er tilstrekkelig dokumentert at ulven i en uønsket mengde har inntatt bygdene.
Jeg har i det lengste argumentert for at Rødhette og ulven skal leve side om side slik rovdyrforliket har lagt opp til. Tvinges jeg til å velge så velger jeg Rødhette”.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: