Posted by: ingjerdschou | March 26, 2010

Påskekrim! Nå må regjeringen bestemme seg!

Årets påskekrim på Stortinget handler om intern uenighet i regjeringen. Samferdselsminister Kleppa har nå avslørt at hun er åpen for å vurdere Offentlig-privat samarbeid (OPS) som en løsning i neste nasjonale transportplan. Dette begrunner hun med at det er viktig å snu alle steiner for om mulig å få mer vei og bane for pengene.

Høyre hadde interpellasjon til behandling i Stortinget denne uken, hvor Øyvind Halleraker utfordret finansministeren i forhold til Kleppas utspill og Johnsens egne uttalelser som fylkesmann ”Tiden er derfor overmoden for å tenke nytt når det gjelder samfunnets behov for investeringer i infrastruktur”. Finansministeren avviste dessverre OPS-modellen fullstendig fra Stortingets talerstol. Vi sitter igjen med spørsmålet, hvem er det egentlig som styrer regjeringens samferdselspolitikk?

Høyre er som kjent sterke tilhengere av å bruke denne modellen der dette er hensiktsmessig. De fleste andre land slipper til private bidrag til vei- og banebygging, med stor suksess. I følge en rapport fra KPMG har England hatt gjennomsnittlige besparelser på 12-18 % på veibygging med OPS-løsninger. Finland har spart 10-15 % ved bygging av motorvei med OPS. E 18 i Østfold kunne vært fullført forutsigbart, fortløpende og raskere med denne modellen.

Noen korte fakta; Gjennom 90-tallet gikk bevilgningene til vei jevnt og trutt nedover. Den tendensen snudde da Høyre kom i regjering i 2001. Ikke raskt nok, sier noen – men utviklingen gikk rett vei.

Og selv om Høyre i alle år har foreslått skattelettelser og mindre pengebruk i våre alternative statsbudsjetter, har vi vist større vilje til å satse på samferdsel enn hva Regjeringen har gjort. Vi har også foreslått et eget vedlikeholdsFOND på 50 milliarder kroner. Flertallet ville ikke det. Ville ikke ha flere milliarder kroner ekstra å rutte med til vedlikehold av slitte vei – og jernbanestrekninger.

Debatten må i enda større grad dreie seg om hvordan vi får mest mulig igjen for pengene. For Høyre er den ordningen som kalles offentlig-privat samarbeid (OPS) en nøkkel.

Da Høyre satt i regjering, ble det satt i gang tre OPS-prosjekter: E39 Lyngdal-Flekkefjord, E39 Klett-Bårdshaug og E18 Grimstad-Kristiansand. Konklusjonen fra ekspertene var entydig: Dette ga ikke bare billigere vei, men utbyggingen gikk betydelig raskere – faktisk ned mot halve tiden av hva som er vanlig. En annen positiv effekt, var at det også sikret en mer helhetlig utbygging, ikke ”bit-for-bit”-utbygginger som vi har hatt altfor mange av.

Hva innebærer så OPS? Vilkårene kan variere, men det grunnleggende er at en privat utbygger påtar seg oppgaven med å bygge og vedlikeholde en veistrekning over lang tid, f.eks 25 år. Denne formen for konkurranse har beviselig gitt gode resultater.

Bruken av OPS stoppet da Jens Stoltenberg ble statsminister. Høyre har hatt gjentatte forslag. Svaret fra regjeringen har vært nei. Inntil sist uke, hvor samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa plutselig sa at dette var noe hun nå ville se nærmere på. Så stoppet Johnsen dette kontant. Enda han mente det var klokt i rollen som Fylkesmann.

Det er synd for bilistene, for bedriftene som skal frakte varer på veiene og for et samfunn som behøver flere, bedre og tryggere veier enn vi har i dag. det handler om noe så stort som å bygge landet!”

Ingjerd Schou

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: