Posted by: ingjerdschou | March 22, 2010

Vi kan redde flere fra kreft!

I helgen lanserte Høyres Erna Solberg flere forslag til forsterket innsats mot kreft.
Hvert år dør tusenvis av mennesker av kreft i Norge. 10.667 mennesker tapte kampen mot kreft i 2007. Østfold er intet unntak. Mange av oss berøres selv eller som pårørende. Kreft er på sett og vis den siste store folkesykdommen med dødelig utgang. I 2020 anslår Kreftregisteret at 31.000 nordmenn vil få kreft.
Kreft er ikke en politisk konflikt sak. Kanskje fører det til at oppmerksomheten om sykdommen blir for liten?
Ofte har jeg tenkt og spurt meg selv: Bruker vi de best tilgjengelige legemidlene og metodene i kampen mot kreft? Gjør vi en god nok jobb for å oppdage kreften så tidlig som mulig? Betyr bostedsadressen noe for sjansen til å overleve? Og gjør vi nok for å utvikle medisiner og behandlingsformer? I de mer enn 30 år jeg har jobbet i helsesektoren har enkeltmennesker skjebne mange – og aler ingen hindring fra å bli rammet.
Vi må nok regne med mange også i fremtiden vil dø av kreft, men la oss likevel ta et krafttak i kampen mot kreft – bedre organisering og sterkere satsing kan redde mange liv!
Høyre tar Høyre til orde for at
1. Det skal forskes mer.
2. Veien fra forskning og utvikling til at nye behandlingsmetoder tas i bruk skal kortes ned.
3. Kompetansen om kreft skal bli bedre ved at behandlingen spisses og spres på færre sykehus.
4. Tilbudet om nye behandlingsformer i Norge og utlandet skal styrkes.
5. Tilbudet om smertelinding og hjelp til pårørende skal styrkes.
6. Det skal settes i gang et pilotprosjekt med screening av pasienter med tarmkreft, noe som alene anslagsvis vil redde 200 liv hvert år.
7. At det skal bli større åpenhet om kvaliteten og behandlingsresultatene i helse-Norge – vi vet at sjansen til å overleve varierer sterkt fra sykehus til sykehus.

Høyres plan legges nå frem for Stortinget. De rødgrønne regjeringspartiene velger altfor ofte å overse forslag som kommer fra opposisjonen. Det håper jeg de ikke gjør i dette spørsmålet, og at alle andre partier blir med i arbeidet for arbeidet for en langt sterkere innsats mot kreft!

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: