Posted by: ingjerdschou | March 10, 2010

Datalagringsdirektivet

”Datalagringsdirektivet.
Under helgens årsmøte i Østfold Høyre ble det fra resolusjonskomiteen fremlagt forslag på å behandle 4 av hele 10 innsendte forslag til resolusjoner. En av disse handlet om å gi råd til Høyres ledelse ved å ”Si nei til datalagringsdirektivet”.

Undertegnede fremmet forslag om å utsette behandlingen av Datalagringsdirektivet til ett senere møte slik at alle fakta er kommet på bordet. Etter debatt fikk dette tilslutning av 50 mot 47 som ønsket å behandle resolusjonen.

I mitt innlegg understreket jeg at jeg så for meg et stort møte og at form overlates til Arbeidsutvalget å ta stilling til. Flere har i tiden forut for og etterkant av understreket at dette må være et møte større enn et ordinært fylkesstyremøte.

Videre understreket jeg at for egen del, hvis resolusjonene ble behandlet, ville jeg måtte stemme mot noe jeg i fremtiden kunne vise seg å være for. Hittil har jeg vært – på bestemte vilkår mer positiv til datalagringsdirektivet enn negativ. Grunnleggende er jeg allikevel skeptisk. Høyres ledelse har også understreket at Høyre skal ha en egen høring.

Men selv med all den informasjon som tilstrømmer Høyre på Stortinget, kan jeg ikke sies å være fullt og skikkelig opplyst. Det til tross for at jeg har lest en del av de høringsuttalelser som er tilflytt som følge av at regjeringen har sendt saken på høring.

Dessuten er det slik at regjeringen ikke har konkludert. Den har som kjent en egen opposisjon ved at SV og SP er mot direktivet, men Ap er for.

6 av Høyres fylkespartier hadde årsmøte denne helgen (5.-6. mars).
5 av 6 valgte å utsette behandling av datalagringsdirektivet. Flere enn Østfold vil ha egne møter etter mer kunnskap om saken.”

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: