Posted by: ingjerdschou | March 5, 2010

Raskere og billigere spor med Høyre

Det er med glede jeg ser at Frp og Leirstein endelig har blitt engasjert i jernbanespørsmål, ref. innlegg 02. mars 2010. Som mangeårig pendler har jeg lenge etterlyst en satsing på tog, og har vært veldig kritisk til at FRP gjennom de siste 9 årene konsekvent har kuttet i sektoren. Nå har endelig også Leirsteins parti fått øynene opp for viktigheten av dette kollektive transportmiddelet. Velkommen etter, sier jeg. Dette er gledelig og Høyre ser frem til å samarbeide med Frp i fremtiden, med satsing på kollektive løsninger for å få folk tidsnok på jobb og til barnehagen.

For å få ordnet opp i togkaoset på lengre sikt, er det viktig at vi klarer å løse de underliggende problemene. For å få tilliten tilbake til toget trenger vi mer penger, men det trengs også noe mer. Jernbaneverket trenger en modernisering slik at èn del har et tydelig ansvar for drift (tilsvarende Mesta for veisektoren), og et annet kan være profesjonell eier av baner, kjøreledninger, stasjonsområder og ansvarlig for investeringer. På den måten legger vi grunnlaget for moderne, brukerorienterte og effektive organisasjoner med ryddige ansvarsforhold. Høyre vil ha service på toget, et mannskap som er stolte av arbeidet sitt og reisende som foretrekker kollektive løsninger.

Høyre fremmet i fjor vår alternative Transportplan. Vi har en alternativ politikk. Vi vil for eksempel ha et samferdselsfond som ville gitt bedre og mer vedlikehold på jernbane. Høyre bevilget 100 mill. kroner mer til belønningsordningen. Vi ønsker andre finansieringsordninger slik at vi får dobbeltspor mellom Oslo og Halden, Lillehammer og Skien i løpet av en 10 års periode. I Høyres forslag til statsbudsjett bevilget vi 1 mrd mer til samferdsel, og la inn et lite kutt på driften av jernbanen, som FRP henviser til, fordi vi vil avbyråkratisere og effektivisere driften av jernbanesektoren. Totalt sett ville Høyres politikk gitt mye mer til jernbane, særlig til vedlikehold og nye investeringer.

Det er viktig med en bred front på borgerlig side som vil mer, fortere og bedre for å utvikle norsk jernbane. I Østfold trenger vi det både på Vestre og Østre linje.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: